browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Żywe lekcje historii

Jest to oferta dla szkół a jest to spotkanie z Rycerzem lub z Żołnierzem II W.Ś.

Oferta obejmuje lekcję na której dzieci i młodzież mają bezpośredni kontakt ze strojami obozowymi,